Köszöntő

| Szám: 2014/I. |
Krónika | Szerző: dr. Mohay Ágoston, PhD

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő Óriás Nándor Szakkollégium (ÓNSZ) tudományos folyóirata első számának megjelenése alkalmából köszönthetem az olvasót. A Scriptura elektronikus formában megjelenő jogi szakfolyóirat célja elsődlegesen, hogy tudományos publikációs színteret biztosítson az ÓNSZ tagjai számára. A folyóirat szerkesztőségét az ÓNSZ elnöke és mentorai alkotják (Mohay Ágoston, Hornyák Szabolcs, Jusztinger János, Kocsis Miklós, Kovács Kolos), a szerkesztőség titkára az ÓNSZ titkára (Cseporán Zsolt). A folyóirat működését nemzetközi összetételű szerkesztőbizottság segíti, melynek elnöke Szalayné Sándor Erzsébet (PTE ÁJK / NKE / Alapjogok Biztosának Hivatala), tagjai pedig Csink Lóránt (PPKE JÁK), Farkas Csaba (SZTE ÁJK), Jorn van Rij (InHolland University), Kokoly Zsolt (Sapientia – EMTE), Pozsonyi Norbert (SZTE ÁJK), Szomora Zsolt (SZTE ÁJK) és Tóth Norbert (NKE).

A folyóiratban az ÓNSZ tagjainak (hallgatóknak és oktatóknak) önálló írásai, a szakkollégium egyes tagozatainak közös kutatásai, valamint szakkollégisták tagozatokon átnyúló csoportjainak írásai olvashatók, a következő szerkezetben:

–          a Krónika a Szakkollégium életének aktuális történéseit örökíti meg,

–          a Tanulmányok rovatban tudományos elemzéseket találunk,

–          a Kitekintő rovat pedig konferencia-beszámolókat és recenziókat tartalmaz.

Közöljük továbbá az ÓNSZ rendezvényeihez, konferenciáihoz kapcsolódó írásokat is (szakkollégisták vagy vendégelőadók tollából).

A Scriptura első száma –örömteli módon – igen tartalmasra sikerült, mivel az ÓNSZ újjáalakulása óta „felgyülemlett” kutatások eredményeit tartalmazza. Több szerző időközben sikerrel elvégezte a jogi egyetemet, így már a szakkollégiumi alumni tagja.

A folyóirattal kapcsolatos észrevételeket a szerkesztőség örömmel fogad a szakkollegium@ajk.pte.hu címen.

 

Pécs, 2014. június 17.

 

 

dr. Mohay Ágoston, PhD

elnök, főszerkesztő

Óriás Nándor Szakkollégium

pdf_stb

| 0B