Az angolszász birtokvédelmi rendszer tanulságai a magyar szabályozás szempontjából

| Szám: 2016/II. |
Tanulmányok | Szerző: Schmidt Virág

A tanulmányom alapját képező birtokvédelmi kutatás aktualitását igazolja a magyar bírósági
eljárás átalakulása – különösen anyagi jogi (Ptk. 5:5-5:8 §§) és eljárásjogi (Pp. XX/A. Fejezet)
szempontból –, illetve a jegyző általi birtokvédelmi eljárás – melyre eddig a Ket. szabályozása
volt irányadó – új alapokra helyezése (17/2015. (II. 16.) Korm. Rend.).

pdf_stb

scriptura16ii_schmidt | PDF 566KB