Krónika

| Szám: 2023/II |
Aktuális, Krónika | Szerző: ÓNSZ Elnökség

A 2023/2024-es tanév őszi szemesztere igazán tartalmasan telt: a Szakkollégium tagjai számos szakmai és csapatépítő programon vehettek részt, mindemellett pedig versenyeredményeikkel, tudományos publikációikkal öregbítették a Szakkollégium hírnevét.

pdf_stb

scriptura23ii_kronika | PDF 163KB

A hitelezői érdekek jogi védelme, különös tekintettel a csődeljárásra és kényszertörlési eljárásra

| Szám: 2023/II |
Aktuális, Tanulmányok | Szerző: Ambrózi Miklós - Balladik András

Az üzleti életben egyre nagyobb számban vesznek részt a jogi személyek, melyek önálló jogalanyisággal rendelkeznek, azaz jogaik és kötelezettségeik lehetnek. Az ehhez fűződő előnyök mellett azonban komoly visszaélésekre is lehetőséget ad a jogi személyiség, egyes esetekben a megtérülés és a felelősségre vonás komoly nehézségekbe ütközhet.

pdf_stb

scriptura23ii_ambrozi_balladik | PDF 227KB

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás ügyiratkezelésének gyakorlati szempontjai


Tanulmányunk témája az ügyiratkezelés szerepének és fontosságának a bemutatása egy konkrét közigazgatási szerv működése során. A választott szerv pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Ingatlan-Nyilvántartási Osztálya. Az általános ügyiratkezelési folyamat ismertetését már több szakirodalom is megtette, ezért csak elvétve utalunk azokra.

pdf_stb

scriptura23ii_cseh_zelina_kovacs | PDF 253KB