A jogos védelem határai, avagy milyen keretek között tekinthető jogszerűnek a védekezés a ránk támadóval szemben

| Szám: 2018/I. |
Tanulmányok | Szerző: Iglódi Viktória

Témaválasztásom indokául szolgált, hogy véleményem szerint a jogos védelem határainak megállapítása sokrétű problémát jelent. Ha a jog túlzottan megengedő, könnyen visszaélhetnek vele, és akár egy offenzív jellegű cselekmény is mentesítést nyerhet a jogos védelemre való hivatkozással. Ha pedig szűkkörűen értelmeznénk a jogintézményt, az nem lenne alkalmas a törvényi rendeltetésére, vagyis arra, hogy a megtámadott elháríthassa az ellene indított támadást, ha az állami szervek nem tudnak eleget tenni ezen kötelezettségüknek.

pdf_stb

scriptura18i_iglodi | PDF 331KB