Alkotmányosság a magánjogban – Az alkotmányos normák érvényesülésének elméleti problémái a magánjogi jogviszonyokban

| Szám: 2014/I. |
Tanulmányok | Szerző: Czapári Dóra és Tokorcsi Katalin

A jog fejlődésének történetében a jogágak közül elsőként a magánjog jelent meg (pl. már az emberiség legkorábbi századaiban ismerték elődeink az „enyém” és a „tiéd” fogalmakat, elismerték a másik embert tulajdonosnak, a felesleges javak felhalmozásával létrejött a cserekereskedelem intézménye stb.), s mind a mai napig is a civiljogot tekinti a jogtudomány a dogmatikailag legkidolgozottabb jogágnak. Jelentősége aligha vitatható, hiszen egy olyan jogágról van szó, amely a legközvetlenebb összefüggésben áll a gazdasági viszonyokkal, amelyek az emberi létezés alapjait teremtik meg.

pdf_stb

scriptura14i_czaparitokorcsi | PDF 345KB