Elnökség

Az ÓNSZ irányításáért az elnökség felel. Az irányítás döntéshozatal útján történik, mely elsősorban a mindenkori elnök és az alelnökök feladata, bár a döntés kialakításában tanácskozási joggal a dékán, a hallgatói önkormányzat elnöke, a titkár, a mentorok és a tagozatvezetők is részt vesznek. A döntéshozatal révén az elnökség ellátja az ÓNSZ operatív feladatait, így megszervezi és irányítja a szakkollégium egész működését, elősegíti a tagok közötti kooperációt, kidolgozza az ÓNSZ költségvetését, határozatot hoz a Közgyűlés időpontjáról és napirendjéről, nyilvántartást vezet a tagsági viszonyokról, elkészíti az SZMSZ-hez tartozó mellékletek tervezetét, illetve előterjeszti a gazdálkodásról és a szakmai tevékenységről szóló beszámolóit a tagozatok irányába.

 

Tagjaink