Partnerek

Szakkollégiumunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy tagjainak ne "csupán" a szűken vett akadémiai szférából származó ismeretei legyenek, hanem rendelkezzenek azokkal a XXI. században nélkülözhetetlen ismeretekkel, valamint készségekkel, amelyeket gyakorlati szakemberekből lehet a legjobban elsajátítani. Szakkollégiumunk arra törekszik, hogy minél több együttműködő partnerrel rendelkezzen, akik szakmai gyakorlati helyek biztosításával, valamint szakmai rendezvények közös megrendezésével járulnának hozzá a szakkollégiumban folyó műhelymunkákhoz.

Örömmel tapasztaljuk, hogy számos esetben alumni tagjaink olyan munkáltatóknál helyezkednek el, amelyekkel  együttműködési megállapdoással rendelkezünk és/vagy szakkollégistaként ismerkedett meg az adott szervezettel.

Minemellett nyitottak vagyunk más szakkollégiumokkal való együttműködésekre, valamint a szakmai közéletből származó bármely más partnerre is.

 

A weboldal az NTP-SZKOLL-18-0013 sz. Nemzeti Tehetség Program pályázat keretében valósult meg.

 

Arsboni

Arsboni

Az Arsboni a jog és a jogászi hivatás reformjával egy igazságosabb társadalomért dolgozik. Célunk, hogy hozzájáruljunk egy jogállami elveken nyugvó jogalkotás eléréséhez, és közösségünk motorja legyen egy innovatív, ugyanakkor társadalmi felelősségét vállaló jogászszakma megteremtésének.

Collegium Iuridicum

Collegium Iuridicum

Collegium Iuridicum

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

A MOKK köztestület, amely mint legfőbb önkormányzati szerv képviseli a közjegyzői kart és szervezeteit, megteremti a közjegyzői kamarák működési feltételeit, közreműködik a jogszabályok előkészítésében, iránymutatást ad ki a közjegyzők, közjegyzőhelyettesek és -jelöltek tevékenységével összefüggően.

Pécsi Törvényszék

Pécsi Törvényszék

A Pécsi Törvényszék a bírósági szervezetrendszer második szintjén, első és másodfokon ítélkezési tevékenységet, Baranya megye valamennyi járásbírósága és a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság felett pedig igazgatási feladatokat lát el.

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

Magyarországon először Pécsett kezdeményezte egyetem létrehozását Nagy Lajos király 1367-ben. Mára a Pécsi Tudományegyetem az ország egyik legnevesebb intézménye, ahol tíz karon zajlik magas színvonalú, a felsőoktatás teljes spektrumát átfogó képzés.

PTE ÁJK

PTE ÁJK

A jogi kar a pécsi egyetem legrégebbi fakultása, amely tiszteli és őrzi az 1367-es alapítású egyetem és a pécsi jogászképzés tradícióit.