A hitelezői érdekek jogi védelme, különös tekintettel a csődeljárásra és kényszertörlési eljárásra

| Szám: 2023/II |
Tanulmányok | Szerző: Ambrózi Miklós - Balladik András

Az üzleti életben egyre nagyobb számban vesznek részt a jogi személyek, melyek önálló jogalanyisággal rendelkeznek, azaz jogaik és kötelezettségeik lehetnek. Az ehhez fűződő előnyök mellett azonban komoly visszaélésekre is lehetőséget ad a jogi személyiség, egyes esetekben a megtérülés és a felelősségre vonás komoly nehézségekbe ütközhet.

pdf_stb

scriptura23ii_ambrozi_balladik | PDF 227KB