Jogesetmegoldó verseny I. forduló

PTE ÁJK

Érdekel titeket a magánjog? Szeretnétek megmérettetni magatokat csapatotokkal szóban és írásban? Úgy gondoljátok, hogy meggyőzően érveltek? Akkor ez a verseny nektek szól!

A Civilisztika Tagozat és a Polgári Jogi Tanszék Jogesetmegoldó versenyt hirdet, amelyre 3 fős csapatok megoldásait várjuk!

 

A megoldások beküldésének határideje: április 5.

 

A Jogásznapon (április 8.) megrendezésre kerülő döntőbe a legjobb 3 csapat jut be, akik egy új jogeset írásbeli kidolgozása után szóban ismertetik majd megoldásaikat.

Sok sikert kívánunk mindenkinek!

 

Az első forduló jogesete

 

Viktor egy hétfői reggelen, 2023. június 12-én arra lett figyelmes, hogy amikor munkába indulva be szerette volna indítani az robogóját, az nem reagált, nem indult el. Ezt követően Viktor hívta is az autószerelőjét, aki már aznap délután intézkedett a gépjármű műhelybe történő szállításáról. Viktor pedig már csütörtökön, 2023. június 15-én átvette a kijavított robogót, amellyel kapcsolatban a javítási munkálatokra az Autószerelés Gyorsan Győr Kft. hét hónap jótállást vállalt. 2024. január 13-án a robogó ismételten a korábbi – működésképtelenségre utaló – hibajelenséget mutatta, amellyel kapcsolatban Viktor még ezen a napon írt is egy levelet az Autószerelés Gyorsan Győr Kft-nek, amelyben jótállással kapcsolatos igényérvényesítést kísérelt meg, ennek teljesítésére 30 napos határidőt tűzött a Kft. részére. Ezen tértivevényes levelet 2024. január 19-én vette át az Autószerelés Gyorsan Győr Kft. A Kft. a 2024. január 25-én kelt és kézbesített válaszlevelében elzárkózott a vita békés úton történő rendezésétől, állítása szerint ők megfelelő javítási munkát végeztek. Erre tekintettel Viktor kijavíttatta a robogót harmadik személlyel, a Robogószerelés Roppant Gyorsan Kft-vel, amely 500.000 Forintjába került. Figyelemmel arra, hogy Viktor nem kívánta annyiban hagyni a javítási munkával kapcsolatos jogvitát, megkeresett és 2024. január 30-án megbízott egy jogi képviselőt polgári peres eljárás indításával.

 

A feladat:

Dolgozza ki jogi érveit felperesi jogi képviselőként!

 

A megoldásokat - a csapatnévvel és a csapattagok nevével együtt - az alábbi e-mail címre várjuk: szakkollegium@ajk.pte.hu