Közjogi Tagozat

 

Ahogy a közjog tradicionális jogágként roppant széles és színes palettával rendelkezik, úgy szakkollégistáinkat is szerteágazó érdeklődés jellemzi. Ebből adódóan Tagozatunk hangsúlyosnak tartja, hogy az alkotmányjogtól kezdve, a közigazgatási és pénzügyjogon át, a nemzetközi és uniós jogig a közjog valamennyi szegmensét figyelemmel kísérje. Ennek keretét a féléves rendszerességű tematikus kutatási programok képezik, amely egyben lendületünk záloga is.

Tudományos ars poeticánk az elméleti alaposság és a gyakorlati (jogpolitikai, jogalkotói, valamint jogalkalmazói) problémák iránti érzékenység együttes alkalmazásában ragadható meg. Legfontosabb értékünknek mégis azt a szellemi légkört tekintjük, amely nem csupán alkotói, de baráti közösséggé is kovácsolt bennünket.

Tagjaink

Dr. Kis Kelemen Bence

Dr. Kis Kelemen Bence

Mentor

Dr. Kis Kelemen Bence PhD, az ÓNSZ Közjogi Tagozatának mentora, valamint a Nemzetközi- és Európajogi Tanszék adjunktusa.

Szántó Soma

Szántó Soma

Tagozatvezető

Szántó Soma vagyok, harmadéves joghallgatóként 2022 őszén nyertem felvételt az Óriás Nándor Szakkollégiumba.

Balogh Márton

Balogh Márton

Balogh Márton vagyok, másodéves joghallgató. Az Óriás Nándor Szakkollégiumba a kutatás és publikációk lehetősége miatt jelentkeztem. Egyetemi éveim alatt szeretnék minél többet tanulni, informálódni és ehhez az ÓNSZ kiváló módot nyújt.

Csillik Szilárd

Csillik Szilárd

Csillik Szilárd vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának másodéves hallgatója. Jogi tanulmányaimat 2022 őszén kezdtem meg, a Szakkollégium Közjogi Tagozatába pedig 2024 márciusában nyertem felvételt.

Jávorszki Hunor Bendegúz

Jávorszki Hunor Bendegúz

Jávorszki Hunor Bendegúz vagyok, másodéves joghallgató. 2022 tavaszán nyertem felvételt az Óriás Nándor Szakkollégiumba. Azért jelentkeztem a Szakkollégiumba, hogy bekapcsolódhassak az egyetemi tudományos életbe és mélyíthessem tudásomat.

Kaiser Anna

Kaiser Anna

Kaiser Anna vagyok, másodéves joghallgató. 2024 tavaszán nyertem felvételt az Óriás Nándor Szakkollégium Közjogi Tagozatába.

Kemény Bálint

Kemény Bálint

Kemény Bálint vagyok, az Óriás Nándor Szakkollégium Közjogi Tagozatába harmadévesként nyertem felvételt 2022-ben. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy szakmailag elhivatott, a tananyagon túli tudományos tevékenységet is elősegítő közösség tagja lehetek