Közjogi Tagozat

 

Ahogy a közjog tradicionális jogágként roppant széles és színes palettával rendelkezik, úgy szakkollégistáinkat is szerteágazó érdeklődés jellemzi. Ebből adódóan Tagozatunk hangsúlyosnak tartja, hogy az alkotmányjogtól kezdve, a közigazgatási és pénzügyjogon át, a nemzetközi és uniós jogig a közjog valamennyi szegmensét figyelemmel kísérje. Ennek keretét a féléves rendszerességű tematikus kutatási programok képezik, amely egyben lendületünk záloga is.

Tudományos ars poeticánk az elméleti alaposság és a gyakorlati (jogpolitikai, jogalkotói, valamint jogalkalmazói) problémák iránti érzékenység együttes alkalmazásában ragadható meg. Legfontosabb értékünknek mégis azt a szellemi légkört tekintjük, amely nem csupán alkotói, de baráti közösséggé is kovácsolt bennünket.

Tagjaink