Civilisztika Tagozat

 

Az Óriás Nándor Szakkollégium Civilisztika Tagozata a Szakkollégium egyik legtágabb, magánjogi jogágakat magába foglaló szekciója. A magánjog, ahogy Prof. Dr. Kecskés László fogalmaz, a „jogtudomány belgyógyászata”, rendkívül szerteágazó joganyaggal. Ennek megfelelően a civilisztika széles skáláját felvonultató jogtudományi területek kutatását tűztük ki célul, mind a jogelmélet, mind a gyakorlati jogalkalmazás szempontjából. A Tagozat tudományos területéhez tartozik a polgári jog, polgári eljárásjog, gazdasági és kereskedelmi jog, a családjog, munkajog, illetve a magánjogi jogágakon keresztülfekvő jogterületek, mint az üzleti jog, agrárjog, európai magánjog.

Tagozatunk lehetőséget teremt a civilisztika iránt érdeklődő és összetartó közösség tagjainak a kutatásra, szakmai konferenciákon való részvételre, publikálásra, gyakorlati ismeretek megszerzésére.

Tagjaink

Dr. Békési Gábor

Dr. Békési Gábor

Mentor

Dr. Békési Gábor, az ÓNSZ Civilisztika Tagozatának mentora, valamint a PTE ÁJK Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék tudományos segédmunkatársa. 

Berki Vivien

Berki Vivien

Tagozatvezető

Berki Vivien vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakos hallgatója. Az Óriás Nándor Szakkollégium Civilisztika Tagozatába 2023 tavaszán, harmadéves hallgatóként nyertem felvételt.

Frank Sára

Frank Sára

Frank Sára vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakos hallgatója. Egyetemi tanulmányaimat 2021 szeptemberében kezdtem, az Óriás Nándor Szakkollégium Civiliszitka Tagozatába pedig 2023 őszén nyertem felvételt. 

Kovács Sophie

Kovács Sophie

Kovács Sophie vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakos hallgatója. Egyetemi tanulmányaimat 2021 szeptemberében kezdtem, az Óriás Nándor Szakkollégium Civiliszitka Tagozatába pedig 2024 tavaszán nyertem felvételt. 

Simon Péter

Simon Péter

Simon Péter vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász hallgatója. Az egyetemen 2021-ben kezdtem meg a tanulmányaimat, míg az Óriás Nándor Szakkollégiumba 2023 őszén nyertem felvételt.

Tónai Virág Eszter

Tónai Virág Eszter

Tónai Virág Eszter vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakos hallgatója. Az egyetemre 2020-ban nyertem felvételt, az Óriás Nándor Szakkollégium által kínált tudományos életbe pedig 2023 őszén csatlakoztam be.