Civilisztika Tagozat

 

Az Óriás Nándor Szakkollégium Civilisztika Tagozata a Szakkollégium egyik legtágabb, magánjogi jogágakat magába foglaló szekciója. A magánjog, ahogy Prof. Dr. Kecskés László fogalmaz, a „jogtudomány belgyógyászata”, rendkívül szerteágazó joganyaggal. Ennek megfelelően a civilisztika széles skáláját felvonultató jogtudományi területek kutatását tűztük ki célul, mind a jogelmélet, mind a gyakorlati jogalkalmazás szempontjából. A Tagozat tudományos területéhez tartozik a polgári jog, polgári eljárásjog, gazdasági és kereskedelmi jog, a családjog, munkajog, illetve a magánjogi jogágakon keresztülfekvő jogterületek, mint az üzleti jog, agrárjog, európai magánjog.

Tagozatunk lehetőséget teremt a civilisztika iránt érdeklődő és összetartó közösség tagjainak a kutatásra, szakmai konferenciákon való részvételre, publikálásra, gyakorlati ismeretek megszerzésére.

Tagjaink