Civilisztika Tagozat

 

Az Óriás Nándor Szakkollégium Civilisztika Tagozata a Szakkollégium egyik legtágabb, magánjogi jogágakat magába foglaló szekciója. A magánjog, ahogy Prof. Dr. Kecskés László fogalmaz, a „jogtudomány belgyógyászata”, rendkívül szerteágazó joganyaggal. Ennek megfelelően a civilisztika széles skáláját felvonultató jogtudományi területek kutatását tűztük ki célul, mind a jogelmélet, mind a gyakorlati jogalkalmazás szempontjából. A Tagozat tudományos területéhez tartozik a polgári jog, polgári eljárásjog, gazdasági és kereskedelmi jog, a családjog, munkajog, illetve a magánjogi jogágakon keresztülfekvő jogterületek, mint az üzleti jog, agrárjog, európai magánjog.

Tagozatunk lehetőséget teremt a civilisztika iránt érdeklődő és összetartó közösség tagjainak a kutatásra, szakmai konferenciákon való részvételre, publikálásra, gyakorlati ismeretek megszerzésére.

Tagjaink

Dr. Mészáros Pál Emil

Dr. Mészáros Pál Emil

Mentor

mentor

Dinga Anna

Dinga Anna

Tagozatvezető

Dinga Anna vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2017 szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat. Jelenleg harmadéves vagyok, a 2019/20-as tanév tavaszi szemeszterében nyertem felvételt az ÓNSZ Civilisztika tagozatába.

Balladik András

Balladik András

Balladik András vagyok, másodéves hallgató. Már egyetemi tanulmányaim elején eldöntöttem, hogy a polgári joggal szeretnék behatóbban foglalkozni, ezért csatlakoztam az ÓNSZ civilisztika tagozatához.

Holéczy Laura Anna

Holéczy Laura Anna

Holéczy Laura vagyok, 2019 szeptemberében kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Harmadéves hallgatóként nyertem felvételt az Óriás Nándor Szakkollégium Civilisztika Tagozatába.

Kappel Gergely

Kappel Gergely

Kappel Gergely vagyok, másodéves joghallgatóként nyertem felvételt az Óriás Nándor Szakkollégiumba. Megtiszteltetés számomra, hogy bekerülhettem olyan emberek közé, akik elhívatottan kutatnak, illetve alkotnak a jogtudomány területén.

Kecze Dominik

Kecze Dominik

Kecze Dominik vagyok, negyedéves hallgató. Tanulmányaim során a magánjog, azon belül is a polgári jog keltette fel leginkább az érdeklődésem, így jelentkezésem az ÓNSZ Civilisztika Tagozatára egyértelmű volt.

Palatinus Fanni

Palatinus Fanni

Palatinus Fanni vagyok, 2017-ben nyertem felvételt a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karára.

Scheibelhoffer Eszter

Scheibelhoffer Eszter

Scheibelhoffer Eszter vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának másodéves hallgatója. Már az egyetemi tanulmányaim kezdetekor is a polgári jog iránt érdeklődtem a legjobban.

Várallai Luca

Várallai Luca

Várallai Luca vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának jogász szakos hallgatója. 2019. októberében nyertem felvételt az egyetemre, míg az Óriás Nándor Szakkollégiumának Civilisztika Tagozatába 2021. szeptemberében.