A személyiségi jogok megsértése szankcióinak érvényesítése a polgári perben – különös tekintettel a sajtóhelyreigazítás iránt indított perekre

| Szám: 2023/II |
Aktuális, Reflexió | Szerző: Soltész Evelin

A személyiségi jogok megsértéséből fakadó polgári jogi perek az elmúlt időszakban különösen nagy hangsúlyt kaptak mind a média és a közérdeklődés, mind pedig a joggyakorlatban felmerült kérdések szempontjából. A kutatásom célja ismertetni a személyiségvédelem általános kereteit, a személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos szankciókat, a kapcsolódó pereket, dolgozatom fő témáját pedig a sajtó-helyreigazítás iránti per képezi, annak sajátosságai, joggyakorlata, jogalkalmazási kérdései és esetleges joghézagjai.

pdf_stb

scriptura23ii_soltesz | PDF 219KB