2023/II

Krónika

| Szám: 2023/II |
Krónika | Szerző: ÓNSZ Elnökség

A 2023/2024-es tanév őszi szemesztere igazán tartalmasan telt: a Szakkollégium tagjai számos szakmai és csapatépítő programon vehettek részt, mindemellett pedig versenyeredményeikkel, tudományos publikációikkal öregbítették a Szakkollégium hírnevét.

pdf_stb

scriptura23ii_kronika | PDF 163KB

A hitelezői érdekek jogi védelme, különös tekintettel a csődeljárásra és kényszertörlési eljárásra

| Szám: 2023/II |
Tanulmányok | Szerző: Ambrózi Miklós - Balladik András

Az üzleti életben egyre nagyobb számban vesznek részt a jogi személyek, melyek önálló jogalanyisággal rendelkeznek, azaz jogaik és kötelezettségeik lehetnek. Az ehhez fűződő előnyök mellett azonban komoly visszaélésekre is lehetőséget ad a jogi személyiség, egyes esetekben a megtérülés és a felelősségre vonás komoly nehézségekbe ütközhet.

pdf_stb

scriptura23ii_ambrozi_balladik | PDF 227KB

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás ügyiratkezelésének gyakorlati szempontjai

| Szám: 2023/II |
Tanulmányok | Szerző: Cseh-Zelina Gergely - Kovács Krisztián

Tanulmányunk témája az ügyiratkezelés szerepének és fontosságának a bemutatása egy konkrét közigazgatási szerv működése során. A választott szerv pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Ingatlan-Nyilvántartási Osztálya. Az általános ügyiratkezelési folyamat ismertetését már több szakirodalom is megtette, ezért csak elvétve utalunk azokra.

pdf_stb

scriptura23ii_cseh_zelina_kovacs | PDF 253KB

Amikor az ügyészség nyomoz…

| Szám: 2023/II |
Tanulmányok | Szerző: Csendes Dóra

Az ügyészség a büntetőeljárás legsokoldalúbb résztvevője. Az egyetlen olyan állami szereplője az eljárásnak, amely annak egészében jelen van, a nyomozás megkezdésétől egészen a jogerős ítéletig. Az eljárás során számos hatáskörrel és jogosultsággal rendelkezik, amelyek felhasználásával jelentős befolyást tud gyakorolni az eljárás egésze során.

pdf_stb

scriptura23ii_csendes | PDF 266KB

Gondolatok a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésről a magyar büntetés-végrehajtási rendszer tükrében

| Szám: 2023/II |
Tanulmányok | Szerző: Kis Rebeka

A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta hazánkat a Magyar László kontra Magyarország ügyben, kimondva a hazánk által is elfogadott és törvényben kihirdetett Emberi Jogok Európai Egyezményének megsértését. Az egyezmény sérelmét egy olyan intézményre alapozta, amely számos társadalmi és jogi vita alapját képezi. A halálbüntetés eltörlését követően ugyanis a magyar büntetőjogi szankciórendszer legsúlyosabb büntetése a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés (továbbiakban: TÉSZ) lett.

pdf_stb

scriptura23ii_kis | PDF 224KB

Költségvetési csalás és pénzmosás: kapcsolódási pontok a bűncselekmények között

| Szám: 2023/II |
Tanulmányok | Szerző: Oszvald Bálint

Napjainkban az ország pénzügyi rendszerének védelme, a gazdálkodási rendszer stabilitása kiemelt társadalmi és kormányzati célkitűzésként jelenik meg. Hasonló érdeke mind a polgároknak, mind a kormányzatnak a szervezett bűnözéssel szembeni fellépés, a bűnszervezetek elleni küzdelem, amely közvetetten hozzájárul az állam gazdasági stabilitásához is. Mind a költségvetési csalás, mind a pénzmosás az állam gazdasági rendjét, pénzügyi stabilitását, a pénzintézeti rendszer működésébe vetett bizalmat, illetve a pénzügyi intézmények és a gazdaság egyéb szereplőinek törvényes működését is képes aláásni.

pdf_stb

scriptura23ii_oszvald | PDF 219KB

Leplezett eszközök és alkalmazásuk

| Szám: 2023/II |
Tanulmányok | Szerző: Rózsa Csongor Ernő

„Tégla van közöttünk!” – kiálthat meglepetten a bűnszervezet egy tagja, amint tudatosul benne, hogy a bűnüldöző szervek miért tudtak a korábban elkövetni szándékozott bűncselekményről. Pillanatokkal később egy társa ijedten szól neki: „Bepoloskáztak!” Ez a két szleng pedig nem mást jelöl, mint jogszerűen alkalmazható leplezett eszközöket, amelyek ilyen és hasonló módokon információkkal szolgálhatnak a nyomozó hatóságok részére, és így nagyban megkönnyíthetik a továbbiakban a bűnelkövetők felelősségre vonását.

pdf_stb

scriptura23ii_rozsa | PDF 232KB

Az energiaipar privatizációja: célkeresztben az energiajogi, környezetjogi kihívások és az energiaipar szabálykövetésének kritikai elemzése

| Szám: 2023/II |
Tanulmányok | Szerző: Várallai Luca

A XXI. század egyik legnagyobb kihívásai közé tartozik a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés és az éghajlatváltozás jelensége a különböző területeken és ágazatokban. Ez érintheti akár globálisan a világ államainak társadalmait kollektíven vagy a gazdaság mikrotényezőjét és legkisebb egységét, a családokat, emellett nagy jelentőséggel bír a multi-, illetve transznacionális vállalatok működésében. A környezetvédelmi megfelelések kiemelt fontossággal bírnak emellett az exponenciálisan fejlődő kisebb vállalatok esetében is, amelyeknek ugyanolyan gyorsasággal szükséges felvenniük a fonalat a gazdasági szférában. A probléma megoldásaként sokszor jogszabályok és keretrendszerek alkotását látják, de példák sora mutatja, hogy nem csak erre van szükség.

pdf_stb

scriptura23ii_varallai | PDF 356KB