Megalakult a "Jog és Technológia" Munkacsoport

Megalakult a "Jog és Technológia" Munkacsoport

 

A jog és a technológia kölcsönhatása a XXI. században számos kihívás tartogat, amelyekre mind a jogalkotásnak, mind a jogalkalmazásnak fel kell készülnie. A GDPR hatálybalépésével láthattuk, hogy a XXI. századi technológiákhoz kapcsolt adatkezelések mekkora többletterhet jelentenek az ilyen tevékenységet végző személyek, vállalkozások vagy intézmények számára. Az uniós szintű szabályozásnak való megfelelés számos képzett szakember munkáját követeli meg egy viszonylag új területen. Az ügyvédi irodáknak ahhoz, hogy piacképesek maradjanak és fel tudják venni a versenyt Európa más országaiban tevékenykedő versenytársaikkal, elengedhetetlen, hogy nyissanak az újabb technológiák felé, amelyek a mindennapi működést könnyíthetik meg, alakíthatják át az ún. „Legal Tech” jelenségén keresztül. Elég, ha csak a komplex keresést lehetővé tevő szoftverekre gondolunk több ezer oldalas szerződési adatbázisok esetében vagy az elektronikus szerződéskötési lehetőségekre. E technológiák kihasználása nem csupán munkaszervezési kérdés, hanem számos olyan kihívást is felvet, amelyek szabályozást is igényelnek.

 

A „Jog és Technológia” munkacsoport feladata, hogy a jog és a technológia metszéspontjában álló olyan kutatásokat folytassanak, amelyek potenciálisan piaci hasznosíthatósággal, valamint jogalkotást támogató funkcióval is rendelkezzenek. A munkacsoport által készített munkák elősorban az Arsboni közösség felületein jelennek meg.

 

A munkacsoport vezetője

 dr. Kis Kelemen Bence, doktorandusz és tanársegéd

 

A munkacsoport tagjai

dr. Hohmann Balázs, doktorandusz és tanársegéd

Phet Sengpunya, doktorandusz

Kappel Gergely, közjogi tagozat vezetője, és a szakkollégium alelnöke

Simon Soma, elméleti-történeti tagozat tagja

Puskás Tamás, közjogi tagozati tagja

 

A munkacsoportba való jelentkezés nyitott minden olyan szakkollégista számára, akik a fenti témák valamelyikében kívánnak kutatásokat folytatni, amelynek elsődleges célja a piaci hasznosíthatóság, illetve a jog és technológia kölcsönhatását szabályozó jogalkotás elősegítése.

 

Amennyiben érdeklődik a munkacsoport munkája kapcsán, netán tanácsadásra lenne szüksége bármilyen a fentiekkel kapcsolatos kérdésben, legyen szó akár az online vitarendezésről, online forgalomirányító szolgáltatókról vagy GDPR-ról, keressen bennünket bizalommal az alábbi e-mail címen:

 

kis.kelemen.bence@ajk.pte.hu