Soltész Evelin

Soltész Evelin

Tagozat: Bűnügyi Tagozat

Soltész Evelin Vivien vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2020-
ban kezdtem meg tanulmányaimat, az ÓNSZ Bűnügyi Tagozatának pedig 2022 tavaszán
lettem a tagja. Fontosnak tartom, hogy az egyetemen szerzett tudás mellett legyen
lehetőségünk minőségi szakmai tudást is elsajátítani, majd ezt a jövőben megfelelően
kamatoztatni; erre kiváló lehetőséget nyújt a szakkollégium.  
A bűnügyi tudományok iránti érdeklődés már az egyetem első szemeszterében jelentkezett
részemről, amely azóta is folyamatosan mélyül. Éppen ezért, másodévesként beadtam a
pályázatomat a Szakkollégium Bűnügyi Tagozatába, hiszen a szakmai elmélyülésen kívül
számos lehetőséget láttam benne; fontos számomra az, hogy a kapcsolatok kialakítása,
illetve az egyetemi életbe való bekapcsolódáson kívül olyan tudást, információkat
szerezhessek meg, ami hasznos lesz számomra a jövőt illetően, és segíti a boldogulásomat a
munka világában. Az ÓNSZ lehetőséget nyújt kutatni, publikálni, és nem utolsó sorban egy
közösségnek a tagja lenni, ami véleményem szerint elengedhetetlen feltétele a szakmai
kiteljesedésnek. Megtisztelő számomra, hogy egy ilyen inspiráló közösség tagja lehetek,
érdeklődve várom az elkövetkező éveket!