Farkas-Kozics Iván

Farkas-Kozics Iván

Tagozat: Elméleti-történeti Tagozat

Farkas-Kozics Iván vagyok, 2021-ben kezdtem meg tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

Második egyetemi félévemben komolyan felkeltették érdeklődésemet a történeti tárgyak, azok közül is elsősorban az európai alkotmány- és jogtörténet. Legfőbb érdeklődési területem a cári Oroszország államszervezeti berendezkedése (különös tekintettel a rétegzett hatalomgyakorlásra), illetve szerb gyökereim miatt mondhatni természetes módon, a balkáni térség jogi helyzetének alakulása. 2022 tavaszán csatlakoztam a Jogtörténeti Tudományos Diákkörhöz, majd októberben sikerült felvételt nyernem az ÓNSZ Elméleti-történeti Tagozatába. Biztos vagyok benne, hogy a szakkollégium remek hátteret fog biztosítani a tudományos munkához és ezzel egyidejűleg rengeteg értékes embert ismerhetek majd meg.