D. Horváth Vanessza

D. Horváth Vanessza

Tagozat: Elméleti-történeti Tagozat

D. Horváth Vanessza vagyok, harmadéves joghallgató. A későbbiek folyamán egyetemi tanulmányaimra annak tudatában szeretnék visszatekinteni, hogy hallgatóként minden szakmai lehetőséget megragadtam, ezért jelentkeztem a szakkollégiumba.

Az ÓNSZ Elméleti-történeti Tagozatába a 2017/2018-as tanév tavaszi félévében nyertem felvételt. Érdeklődési köröm történelmi irányvonala már egészen korán kialakult, így nem volt meglepő számomra, hogy elsős hallgatóként a római jog és az egyetemes jogtörténet tárgyak előadásait, szemináriumait látogattam legszívesebben. Nagy hatást gyakorolt rám az antik Róma fejlett jogrendszere, úgy éreztem, szeretnék e tárggyal a kötelező tananyag elsajátításán kívül is foglalkozni. Ebből adódóan tanulmányaim második félévében csatlakoztam a Római Jogi Tudományos Diákkörhöz, jelenleg a Római Jogi Tanszék egyik demonstrátora vagyok. Bár kutatásaimat a történeti tárgyakkal összefüggésben szeretném elkezdeni, ez nem jelenti azt, hogy elzárkóznék más jogterületek részletesebb megismerésétől: érdeklődöm a polgári jog, büntetőjog és a filozófia iránt is. A tanulmányi előmenetel mellett fontos számomra, hogy egy motiváló közösség tagja lehetek.