Simon Soma

Simon Soma

Tagozat: Elméleti-történeti Tagozat

Simon Soma vagyok, másodéves joghallgató. Büszke vagyok, hogy 2019 tavaszán felvételt nyertem az Óriás Nándor Szakkollégiumba. Szakkollégiumi jelentkezésemet elsősorban a tudásom intézményesített keretek között történő elmélyítése motiválta.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára a Budapesti Corvinus Egyetemen történő közgazdász Avégzettség megszerzése után jelentkeztem. Úgy érzem, hogy a korábbi egyetemi tapasztalatok segítenek abban, hogy a jelenlegi tanulmányaimat tudatosabban tervezzem, hiszen már megtapasztalhattam, hogy a tanórákon kívüli tevékenységek mennyi lehetőséget rejtenek. Életre szóló élmény volt, amikor az adózás témájában végzett kutatásaimat egy egyhetes svájci konferencián mutathattam be európai diáktársaimnak.

A jogi karon a római jog nagy hatást gyakorolt rám, felébresztette érdeklődésemet a magánjog iránt. Céljaim között szerepel, hogy jelenkori magánjogi problémákat vizsgáljak római jogi alapokon, mindezt átszőve közgazdaságtani szemléletmóddal. Ez az érdeklődési terület tette számomra egyértelművé, hogy nekem az Elméleti-történeti Tagozat a megfelelő választás.