Kappel Gergely

Kappel Gergely

Tagozat: Civilisztika Tagozat

Kappel Gergely vagyok, másodéves joghallgatóként nyertem felvételt az Óriás Nándor Szakkollégiumba. Megtiszteltetés számomra, hogy bekerülhettem olyan emberek közé, akik elhívatottan kutatnak, illetve alkotnak a jogtudomány területén.

Úgy gondolom a Szakkollégiumnak köszönhetően hatékonyan ki tudom aknázni az egyetem adta fejlődési lehetőségeket, melyek a későbbi munkaerőpiacon nagy segítséget fognak nyújtani akár elhelyezkedésről vagy szakmai előrelépésről legyen is szó.

Tizenéves korom óta erőteljesen foglalkoztatott a politikának különböző aspektusai, amely 2017 szeptemberében megváltozott, ugyanis az egyetemi tanulmányaim második hetében rájöttem arra, hogy a jog, illetve a jogtudomány közelebb áll hozzám. Jóllehet a két terület szoros kapcsolatban áll egymással, azonban amíg a politikai érdeklődésem megmaradt egyszerű hobbinak, addig a jogtudományi irányultságomból szerelem bontakozott ki.

Tág közjogi érdeklődésemre tekintettel kiemelném a nemzetközi jogot, azon belül a humanitárius intervenciót, a védelmi felelősség elvét, illetve a ius cogens mint a nemzetközi jog feltétlen alkalmazást igénylő szabályainak mibenlétét és essentiáját. Továbbá az Európai Unió joga és intézményi működése is a jövőbeli kutatási területem keresztmetszetében helyezhető el. Természetesen számos alkotmányjogi kérdés is foglalkoztat az előbbieken túl. Római jogi tanulmányaimnak köszönhetően a magánjogot is megszerettem, így egyetemi éveim alatt, ha nehezen is, de próbálok duális irányultságomnak megfelelni.