Dr. Mohay Ágoston

Dr. Mohay Ágoston

Elnök

Dr. Mohay Ágoston PhD, az ÓNSZ elnöke, a PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszékének tanszékvezető adjunktusa, az Európa Központ igazgatója és a PTE ÁJK nemzetköziesítésért felelős dékánhelyettese. Az Óriás Nándor Szakkollégium munkájában annak alapításától kezdődően részt vesz, először a Közjogi Tagozat mentoraként, majd 2013 őszétől a Szakkollégium elnökeként.

Főbb kutatási tárgykörei közé tartozik az Európai Parlament hatásköreinek és perképességének fejlődése, a nemzeti parlamentek uniós szerepkörének alakulása, az uniós polgárság sajátos természete és tartalma, a nemzetközi és uniós migrációs és menekültügyi szabályozás kihívásai, az uniós alapjogvédelem, valamint a nemzetközi jog és az uniós jog viszonyának kérdése.

Tagja a FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen) Magyar Tagozatának és az Európai Migrációs Hálózat Magyar Nemzeti Hálózatának. Aktívan publikál magyar, angol és német nyelven, belföldön és külföldön egyaránt. A Scriptura folyóirat főszerkesztője, a Pécs Journal of International and European Law és a JURA folyóiratok szerkesztője.