Szentes Dalma

Szentes Dalma

Tagozat: Elméleti-történeti Tagozat

Szentes Dalma vagyok, 2019-ben nyertem felvételt a jogi karra. 2020 ősze óta vagyok tagja az ÓNSZ Elméleti-történeti Tagozatának.

Már elsőéves koromban felkeltették érdeklődésemet a történeti tárgyak. Hamar kikristályosodott azonban, hogy az eddig megismert jogterületek közül a római jog áll hozzám a legközelebb. 2019 őszén csatlakoztam a Római Jogi Tudományos Diákkörhöz, amelynek jelenleg titkári tisztségét is betöltöm. Kiemelten fontosnak tartom a római jogi stúdiumot, így a tanszéken demonstrátori feladatokat is ellátok. Kutatásaimat a római közjog területén kezdtem meg: az ókori városigazgatás kérdéseit vizsgálom a hatályos közigazgatási jog tükrében.

Joghallgatóként igyekszem minden szakmai lehetőséget megragadni, amellyel előrébb léphetek céljaim felé. Nem is lehetett kérdés, hogy amint lehetőségem nyílik, csatlakozni fogok a szakkollégium közösségéhez. Az ÓNSZ megfelelő kereteket biztosít a tudományos munkában való elmélyüléshez. Megtiszteltetés, hogy az Elméleti-történeti Tagozat tagja lehetek.