Szentes Dalma

Szentes Dalma

Tagozat: Elméleti-történeti Tagozat

Szentes Dalma vagyok, 2019-ben nyertem felvételt a jogi karra, majd 2020 októberében csatlakoztam az ÓNSZ Elméleti-történeti Tagozatához.  


Már elsőéves koromban felkeltették érdeklődésemet a történeti tárgyak, különösen a római magánjog. Rövidesen csatlakoztam a Római Jogi Tudományos Diákkörhöz, amelynek azóta titkári tisztségét is betöltöm. Kiemelten fontosnak tartom a római jogi stúdiumot, így a tanszéken két tanéven át demonstrátori feladatokat is elláttam. Érdeklődésem mára a polgári jog felé fordult, kutatásaimat a kártérítési jog körében folytatom, továbbra is figyelmet szentelve a történeti előképeknek. Jelenleg a Polgári Jogi Tanszék demonstrátora vagyok, illetve a tanszéki diákkör titkáraként is tevékenykedem.


Joghallgatóként igyekszem minden szakmai lehetőséget megragadni, amellyel előrébb léphetek céljaim felé. Nem is lehetett kérdés, hogy amint lehetőségem nyílik, csatlakozni fogok a szakkollégium közösségéhez. Megtiszteltetés, hogy az Elméleti-történeti Tagozat tagja lehetek.