Holéczy Laura Anna

Holéczy Laura Anna

Tagozat: Civilisztika Tagozat

Holéczy Laura vagyok, 2019 szeptemberében kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Harmadéves hallgatóként nyertem felvételt az Óriás Nándor Szakkollégium Civilisztika Tagozatába. 

Felvételi pályamunkám „A deliktuális és a szerződésszegéssel okozott kár bemutatása” címet viselte, melynek fókuszába a két felelősségi rezsim összehasonlítását helyeztem, illetve a károkozással összefüggő felelősségi rendszer hatályosszabályozásban megjelenő nóvumait elemeztem. 
A felvételi eljárás szóbeli meghallgatásának központi témáját az autonóm járművek vonatkozásában felmerülő jogi felelősség kérdése képezte.

Úgy vélem, a Szakkollégium egyedülálló lehetőség a szakmai fejlődésre, a tudományos életben való elmélyülésre, valamint ezentúl egy összetartó, motiváló közeget is jelent. Hálás vagyok és nagy megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhattam ehhez a közösséghez.