Beszámoló az NTP-SZKOLL-19-0022. sz. pályázat teljesítéséről

Beszámoló az NTP-SZKOLL-19-0022. sz. pályázat teljesítéséről

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy ezúton beszámolhatunk az Óriás Nándor Szakkollégium tevékenységéről az NTP-SZKOLL-19-0022. sz. pályázatának keretében lezajlott programokról. A pályázatunk "[a]z egészségügy és a jog kapcsolata" címet viselte, amelynek keretében számos szakmai előadást hallgathattak meg tagjaink, illetve a Pécsi Tudományegyetem hallgatói, kiadtunk egy tanulmánykötetet, amelyben szakkollégisták, valamint partnereink fejthették ki álláspontjukat különböző aktuális kérdésekről, amelyen felül további két tanulmány van születőben, amelyek várhatóan hazai folyóiratokban jelennek majd meg. A pályázat azonban nem kizárólag a szakmaiságról szólt, ugyanis a szakkollégium mozgalom egyik alapgondolata a társadalmi felelősségvállalás, amelynek jegyében idében jótékonysági könyvgyűjtést rendeztünk. Ennek keretében közel 600 db családi- és gyermekkönyvet gyűjtöttünk, amelyet partnerünk, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével juttattunk el a rászorulókhoz. A projekt megvalósításában részt vett még a Collegium Iuridicum kolozsvári magyar szakkollégium is.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden partnerünknek, előadónknak és szakkollégistának, hogy részt vettek a programban és hozzájárultak annak sikeréhez.

 

Kurzusok

 

A projekt keretében két kurzust valósítottunk meg, amelyeket időrendi sorrendben az alábbiak szerint valósítottunk meg:

 1. Dr. Martin Zoltán: Az orvosi műhibaperek ügyvédi szemmel - 2020. február 4.
 2. Dr. Antal Gábor: Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények - 2020. február 18.
 3. Dr. Barcsi Tamás: Az embrióhoz, a magzathoz való viszonyulás erkölcsi kérdéseiről - 2020. március 3. Előadás
 4. Dr. Csoknya Tünde Éva: Orvosi etika, bioetika - 2020. szeptember 8. Előadás
 5. Dr. Hengl Melinda: Igazságügyi orvostan - 2020. szeptember 8. Előadás
 6. Dr. Mohay Ágoston: Az egészségügy egyes nemzetközi és uniós jogi vonatkozásai - 2020. szeptember 16. Előadás
 7. Dr. Cseporán Zsolt: Az egészségügy kormányzati irányításának aktualitása - a koronavírus világjárvány tükrében - 2020. szeptember 16. Előadás
 8. Dr. Kis Kelemen Bence: Az orvosok és kórházak védelme a humanitárius nemzetközi jogban - 2020. szeptember 23. Előadás
 9. Dr. Kis Kelemen Bence: Betegjogok - 2020. szeptember 23. Előadás
 10. Dr. Kozma Zsolt: A sérelemdíj és a kártérítés összegének megállapítása orvosi műhibaperek esetében - 2020. október 13.

Kerekaszsztal-beszélgetések

 

A program keretei között három kerekasztal-beszélgetést szerveztünk, amelyeket az alábbiak szerint valósítottunk meg:

 1. Orvosi műhibaperek - meghívott vendég: dr. Gelencsér Zoltán, kollégiumvezető bíró, Pécsi Törvényszék - 2019. november 19.
 2. Orvosi műhibaperek az orvosi igazságszolgáltatásban - meghívott vendég: dr. Kovács Csaba Róbert, tanácselnök bíró, Pécsi Törvényszék - 2020. szeptember 29.
 3. Az egészségügy és a jog kapcsolata. Aktuális kérdések, kihívások magyar és román szemszögből - meghívott vendégek: Balla Bulcsú, Kovács Bence Zsolt, Nagy Gellért, a Collegium Iuridicum szakkollégistái - 2020. október 3.

Tanulmánykötet

 

A projekt keretében lehetőségünk nyílt egy új tanulmánykötet megjelentetésére, amely ezúttal az egészségügy és a jog kapcsolatát volt hivatott bemutatni. A kötetbe az Óriás Nándor Szakkollégium mellett a pécsi jogi kar egy másik hallgatója, valamint a kolozsvári Collegium Iuridicum tagjai is írtak.

A kötetben az alábbi tanulmányok kaptak helyet:

 1. Balla Bulcsú: Kártérítési felelősség a román egészségügyi törvény rendszerében
 2. D. Horváth Vanessza – Móczi Korina: Az orvos jogállása az ókori Rómában
 3. Fuchs Vivien: A letartóztatás és a szabadságvesztés káros egészségügyi hatásai
 4. Kovács Bence Zsolt: Az abortusz szabályozása Romániában jogtörténeti szempontból
 5. Lukács Viktória: A tájékoztatáshoz való jog szerepe az egészségügyben, különös tekintettel a tájékozott beleegyezés elvére
 6. Martin Márton: Szilánkok az orvosi műhibaperek köréből
 7. Molnár Bálint István: Az egészségügy finanszírozása Magyarországon 1990-től 2010-ig
 8. Nagy Gellért: Anyanyelvhasználat az egészségügyben
 9. Németh Bettina: A COVID-19 világjárvány és az államok nemzetközi felelősségének kérdése
 10. Schubert Bálint: Az orvosi személyzet szerepe a humanitárius nemzetközi jogban

A tanulmánykötet ezen a linken érhető el.

Szakmai tanulmányok

A pályázat keretében szakkollégistáink társszerzőségben két szakmai tanulmányt is készítettek. Ezek az alábbiak:

 • Pozsárkó András Márk – Which Lili: A műhibaperek jogi aspektusai. Megjelenési hely és idő: JURA 2020/2. szám
 • Kappel Gergely – Simon Soma: A COVID 19-cel kapcsolatos járványügyi eljárások egyes jogi kérdései – különös tekintettel a Házi Karantén Rendszerre. Megjelenési hely és idő: Közjogi Szemle 2021/1. szám

Jótékonysági könyvgyűjtés

 

A szakkollégium a társadalmi felelősségvállalás erősítése érdekében jótéonysági könyvgyűjtést is szervezett, amelynek keretében közel 600 gyermek- és családi könyvet gyűjtöttünk. A könyveket elszállítottuk a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, akik eljuttatják a könyveket a rászorulóknak.

A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program támogatta.