Elméleti-történeti Tagozat

 

Az  Óriás Nándor Szakkollégium Elméleti-történeti tagozata önálló kutatási tevékenységet végez, célja, hogy tagjai önállóan publikálhassanak a szakkollégium által meghatározott kutatási tárgykörökben. A tagozat tagjai olyan joghallgatók, akik a jogi tanulmányaik mellett a történeti és az elméleti diszciplínák – római jog, jogtörténet, jogbölcselet, szociológia, filozófia – terén szeretnének kutatásokat folytatni.A tagozat ennek az elméleti - történeti érdeklődésnek kíván teret adni és a szakmai-tudományos lehetőségek megteremtésével támogatja tagjait. Nem csupán szigorúan szakmai tevékenységet látunk el a kerekasztal beszélgetéseink során, hanem törekszünk a tagozaton belüli közösségi hangulat megteremtésére is. Célunk ennek a közösségnek a bővítése olyan új tagokkal, akik az egyetemi tanulmányaik mellett mélyebben érdeklődnek a fent említett tárgyak iránt, szeretnének a választott tudományterületen egyéni, illetve csoportos kutatásokat folytatni, nem utolsósorban pedig egy jó hangulatú közösség tagjaivá válni.

Tagjaink

Dr. Csoknya Tünde Éva

Dr. Csoknya Tünde Éva

Mentor

Dr. Csoknya Tünde Éva a PTE ÁJK Római Jogi Tanszékének egyetemi tanársegédje és az Óriás Nándor Szakkollégium Elméleti-történeti Tagozatának mentora.

Molnár Bálint

Molnár Bálint

Tagozatvezető

Molnár Bálint vagyok, harmadéves joghallgató. A szakkollégiumba 2017 őszén nyertem felvételt. Fontosnak tartom a kar tudományos fejlesztését, a magas színvonalú szakmai és gyakorlati tudás megszerzését, amelyre a szakkollégium kiváló lehetőséget biztosít.

D. Horváth Vanessza

D. Horváth Vanessza

D. Horváth Vanessza vagyok, harmadéves joghallgató. A későbbiek folyamán egyetemi tanulmányaimra annak tudatában szeretnék visszatekinteni, hogy hallgatóként minden szakmai lehetőséget megragadtam, ezért jelentkeztem a szakkollégiumba.

Fődi Violett

Fődi Violett

Fődi Violett vagyok, harmadéves joghallgató. Tanulmányaimat 2017 szeptemberében kezdtem meg, és ezt követően rövid időn belül felkeltette érdeklődésemet a magyar jogtörténet.

Móczi Korina

Móczi Korina

Móczi Korina vagyok, másodéves joghallgató. 2019 tavaszán nyertem felvételt az ÓNSZ Elméleti-történeti Tagozatába. A szakkollégium remek lehetőséget biztosít arra, hogy az egyetemi tanulmányaim során megszerzett tudást tovább tudjam kamatoztatni.

Simon Soma

Simon Soma

Simon Soma vagyok, másodéves joghallgató. Büszke vagyok, hogy 2019 tavaszán felvételt nyertem az Óriás Nándor Szakkollégiumba. Szakkollégiumi jelentkezésemet elsősorban a tudásom intézményesített keretek között történő elmélyítése motiválta.

Solymosi Krisztián

Solymosi Krisztián

Solymosi Krisztián vagyok, 2019-ben kezdtem meg tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán. A szakkollégiumba 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterében nyertem felvételt.

Szentes Dalma

Szentes Dalma

Szentes Dalma vagyok, 2019-ben nyertem felvételt a jogi karra. 2020 ősze óta vagyok tagja az ÓNSZ Elméleti-történeti Tagozatának.