Kitekintő

Joghallgatók szakmai tehetséggondozása, különös tekintettel a releváns XXI. századi technológiákra – egy év a Nemzeti Tehetség Program tükrében

| Szám: 2022/I. |
Kitekintő | Szerző: Békési Gábor

Az Óriás Nándor Szakkollégium életében az elmúlt esztendő kiemelt jelentőségű volt. A koronavírus- világjárvány fokozatos enyhülésének következtében a 2021-2022-es tanév már hagyományos módon zajlott, így az NTP-SZKOLL-21-0018. sz. Nemzeti Tehetség Program pályázat keretében vállalt tevékenységeinknek jelenléti formában tudtunk eleget tenni. E beszámoló célja, hogy rövid áttekintést nyújtson a pályázat keretében megvalósult programokról, eseményekről.

pdf_stb

scriptura22i_bekesi | PDF 136KB

Aktív és piacképes állampolgár és jogász a XXI. században – egy év a Nemzeti Tehetség Program tükrében

| Szám: 2019/I. |
Kitekintő | Szerző: Békési Gábor és Nezdei Mirabella Kitti

Kevés örömtelibb dolog van egy szervezet életében, mint amikor annak tagjai közös erővel és még nagyobb kitartással, szorgalommal haladnak a kitűzött cél felé. Úgy gondoljuk, hogy az Óriás Nándor Szakkollégium a 2018-2019-es tanévben irigylésre méltó módon haladt előre ennek érdekében.

pdf_stb

scriptura19i_bekesinezdei | PDF 265KB

Pécs először képviseltette magát a Jean-Pictet Competition humanitárius nemzetközi jogi versenyen

| Szám: 2019/I. |
Kitekintő | Szerző: Szijártó István

2019. március 16-23. között és március 30. és április 6. között került megrendezésre a 31. és 32. „Jean-Pictet Competition” elnevezésű humanitárius nemzetközi jogi perbeszédverseny, amelyet 1989-ben szerveztek először. A verseny megálmodója és egyben – a mai napig – főszervezője Christophe Lanord. Maga a verseny Jean Pictet francia nemzetközi jogászprofesszorról kapta a nevét.

pdf_stb

scriptura19i_szijarto | PDF 266KB

Beszámoló „Az egyházjog aktuális kérdései” konferenciáról

| Szám: 2014/I. |
Kitekintő | Szerző: Arnold Bernadett és Vajdai Anita

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő Óriás Nándor Szakkollégium és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Berényi Zsigmond Szakkollégiumának közös szervezésében – a korábbi szakkollégiumi konferencia által életre hívott gyümölcsöző együttműködés keretében – 2014. február 28-án került megrendezésre az egyházjog aktuális kérdéseinek megvitatását célul tűző konferencia.

A rendezvény rendkívül színes programjainak és előadásainak fényét egyaránt emelték a szakkollégiumok jelenlegi és volt tagjainak színvonalas prezentációi, valamint a téma meghívott elismert szaktekintélyeinek előadásai.

pdf_stb

scriptura14i_arnoldvajdai | PDF 204KB

Az Óriás Nándor Szakkollégium bűnügyi tagozata Kolozsvárott

| Szám: 2014/I. |
Kitekintő | Szerző: Pintér Rómeó

Az Óriás Nándor Szakkollégium kiemelt figyelmet fordít arra, hogy együttműködést alakítson ki más szakkollégiumokkal, működjenek azok a Magyarországon, vagy a határokon túl. Éppen ezért öröm volt számunkra, hogy meghívást kaptunk a Mikó Imre Szakkollégiumtól.

A Mikó Imre Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégium Kolozsvárott működő szakkollégium jogtudományi és közgazdaságtudományi tanulmányokat folytató magyar egyetemi hallgatók számára. Célkitűzései közé tartozik a szakmai ismeretek anyanyelven történő elsajátítása és tagjai szakmai fejlődésének elősegítése, az aktuális jogi gazdasági jelenségek kutatása és tagjai társadalmi érzékenységének fejlesztése. A szakkollégiumot 2001-ben alapította egy, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) kb. 40 jogász és közgazdász hallgatójából álló csoport. A Szakkollégium 2004 júniusáig a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Kutatási Programok Intézetének (KPI) programjaként működött, majd önállósult. Jelenleg a BBTE tudományos kutatói háttérintézményének számító Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézettől (KMEI) kap állandó támogatást. A szakkollégium névadója Mikó Imre erdélyi kisebbségjogász, egyetemi oktató.

pdf_stb

scriptura14i_pinter | PDF 108KB

Beszámoló a kolozsvári Mikó Imre Szakkollégium és a pécsi Óriás Nándor Szakkollégium közös konferenciájáról

| Szám: 2015/I. |
Kitekintő | Szerző: Hohmann Balázs

2014. október 14-én a kolozsvári székhelyű Mikó Imre Szakkollégium (MISZ) és a pécsi Óriás Nándor Szakkollégium (ÓNSZ) közös konferenciát tartott „Az Európai Uniós csatlakozás hatásai Magyarországon és Romániában” címmel. A konferencia célja az volt, hogy feltárja hazánkban és a szomszédos Romániában az Európai Uniós csatlakozás hatására kialakult társadalmi és jogi problémákat. A csatlakozás óta eltelt 10 év alkalmat ad arra, hogy annak nyomán kialakult joggyakorlatot és problémás alkalmazási területeket vizsgálat alá vonva, következtetéseket állapíthassunk meg a fejlesztendő jellemzők kapcsán. A konferenciát dr. Mohay Ágoston, az Óriás Nándor Szakkollégium elnöke nyitotta meg.

pdf_stb

scriptura15i_hohmann | PDF 129KB

Beszámoló a kolozsvári Mikó Imre Szakkollégium és a pécsi Óriás Nándor Szakkollégium közös konferenciájáról

| Szám: 2015/I. |
Kitekintő | Szerző: Hohmann Balázs

2014. október 14-én a kolozsvári székhelyű Mikó Imre Szakkollégium (MISZ) és a pécsi
Óriás Nándor Szakkollégium (ÓNSZ) közös konferenciát tartott „Az Európai Uniós
csatlakozás hatásai Magyarországon és Romániában” címmel. A konferencia célja az
volt, hogy feltárja hazánkban és a szomszédos Romániában az Európai Uniós
csatlakozás hatására kialakult társadalmi és jogi problémákat.

pdf_stb

scriptura15i_hohmann | PDF 129KB

Beszámoló „Az egyházjog aktuális kérdései” konferenciáról

| Szám: 2014/I. |
Kitekintő | Szerző: Arnold Bernadett és Vajdai Anita

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő Óriás Nándor
Szakkollégium és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Berényi Zsigmond
Szakkollégiumának közös szervezésében – a korábbi szakkollégiumi konferencia által
életre hívott gyümölcsöző együttműködés keretében – 2014. február 28-án került
megrendezésre az egyházjog aktuális kérdéseinek megvitatását célul tűző konferencia.

pdf_stb

scriptura14i_arnold_vajtai | PDF 204KB