2021/I.

Krónika

| Szám: 2021/I. |
Krónika | Szerző: ÓNSZ Elnökség

A 2020/21-es tanév tavaszi féléve is online formában folytatódott, az Óriás Nándor Szakkollégium tagjai azonban hasonlóan az előző félévekhez most is egy tartalmas és eredményekben gazdag szemesztert zárhatott.

pdf_stb

scriptura21i_kronika | PDF 115KB

Az állatvédelem történeti előképei

| Szám: 2021/I. |
Tanulmányok | Szerző: D. Horváth Vanessza

Az állatvédelem mint gyűjtőfogalom olyan tiltások és magatartások megfogalmazását jelenti, amelyek címzettje az emberi társadalom. Legtágabb értelemben az állatok indokolatlan kínzásának, a velük való kíméletlen bánásmódnak a megakadályozását, illetve lehető legkisebb mértékre szorítását, valamint az életfeltételeik biztosításáról, az állatfajok fennmaradásáról való emberi gondoskodást értjük e kifejezés alatt. Erre tekintettel, a tágabb értelemben vett állatvédelmi tevékenység az emberi ráhatás alatt nem álló élőlények kíméletét, így a vadállatok védelmét is felöleli. Ezzel szemben a szakirodalom szerint a szűkebb értelemben vett állatvédelem egyedkímélő állatvédelem, azaz tartózkodás az állatok bántalmazásától, kínzásától, erőn felüli kihasználástól és felesleges elpusztításától, vagyis nem más, mint a háziállatok egyedeinek gondos és kíméletes tartása.

pdf_stb

scriptura21i_d_horvath | PDF 230KB

Sport vagy üzlet? Az érdekek harca a sportjogi szerződések világában

| Szám: 2021/I. |
Tanulmányok | Szerző: Kecze Dominik – Palatinus Fanni

A sport a társadalomban fontos szerepet játszik, akár a saját sporttevékenységre gondolunk, akár a sportrendezvények figyelemmel követésére. Felmerülhet a kérdés, hogy a sportolóknak miért és hogyan is éri meg az, hogy az embereket “szórakoztatják”, úgy, hogy a látogatók csupán kikapcsolódás céljából, kedvtelésből látogatnak ki a különböző sporteseményekre, sportrendezvényekre. Jelen cikkben ezt a kicsit sem olyan egyszerű kérdést szeretnénk körbejárni és bemutatni, milyen lehetséges bevételt jelentő jogviszonyformák keretében gazdálkodnak sportolóink.

pdf_stb

scriptura21i_kecze_palatinus | PDF 183KB

Életek mérlegen – A Covid-19 és a büntethetőséget kizáró okok rendszere

| Szám: 2021/I. |
Tanulmányok | Szerző: Nagy Anna Mariann

A Covid-19 világjárvány számos olyan helyzetet eredményezett, amely etikai és jogi kérdéseket is felvetett. Fokozottan érvényesül, hogy az egyén a kórházba kerülve kiszolgáltatottabbá válik, hiszen fizikai állapota miatt korlátozottan képes önrendelkezési jogát gyakorolni. E tekintetben nagyobb hangsúlyt kapnak az arról szóló dilemmák, hogy az egyén tudta, beleegyezése nélkül hogyan, milyen korlátok között dönthet az orvos, a beteg ellátását végző személy, és miért.

pdf_stb

scriptura21i_nagy | PDF 166KB

Szociáldarwinizmus és "társadalmilag motivált" életvégi döntések

| Szám: 2021/I. |
Tanulmányok | Szerző: Pócz Réka

A pandémia kihívásai világszerte arra kényszerítik a jogalkotókat, különösen az egészségügyi ellátásokra vonatkozó joganyag területén, hogy állást foglaljanak élet és halál kérdéseiben. Ennek során az életvédelem megkérdőjelezhetetlen fontossága mellett figyelembe kell venniük a társadalom működőképességének fenntartásához, a szűkös erőforrások igazságos elosztásához fűződő érdekeket is.

pdf_stb

scriptura21i_pocz | PDF 187KB

Felismerésre bemutatás az Emberi Jogok Európai Bírósága döntéseinek tükrében

| Szám: 2021/I. |
Tanulmányok | Szerző: Rengel Dóra

Freud elmélkedésére adott álláspontom kifejtésével témaválasztásom oka is nyilvánvalóvá válik a tanulmány olvasói számára. Hogy megelégednék-e nyomozóként egy bizonytalan, kétes nyommal, bizonyítékkal? Válaszom egyértelműen nem, helyeslő válasz esetén ugyanis értelmetlen lenne a felismerésre bemutatás problémakörével ebben, és bármilyen más tanulmányban foglalkozni, sőt, talán nem túlzás, ha azt állítom, magával a kriminalisztikával is. Bár nem vagyok nyomozó, ugyanakkor joghallgatóként mára már világossá vált számomra, hogy magát a jogot, jogszabályokat egy jogállamban egyértelműen a mindennapi élet történései, az emberi magatartások, konfliktusok hozzák létre, formálják, alakítják. Hans Kelsen szavaival élve: „a jog az élettel áll alapvető kapcsolatban, a mindennapi élet leképzését jelenti”.

pdf_stb

scriptura21i_rengel | PDF 200KB

Kirendelés és áthelyezés az egészségügyi szolgálati jogviszonyban

| Szám: 2021/I. |
Reflexió | Szerző: Puskás Tamás

A magyar Országgyűlés 2020-ban elfogadta az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényt (a továbbiakban: Eszjtv.). A jogszabály az egészségügyi dolgozók régóta tervezett bér kérdésének, valamint jogállásának rendezését tűzte ki céljául, azonban egyes rendelkezéseit érdemes közelebbről is megvizsgálni. Az Eszjtv. kiemeli a korábbi közalkalmazotti státuszból az egészségügyi dolgozókat, de továbbra is fenntartja a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) háttérjoganyag jellegét, emiatt a két törvény összevetése célszerű az egyes pontokon. A kommentben röviden összehasonlítom a kirendelés, továbbá az áthelyezés intézményét és megvizsgálom az ezekkel kapcsolatban felmerülő jogi kérdéseket.

pdf_stb

scriptura21i_puskas | PDF 154KB