Ambrózi Miklós - Balladik András cikkei

A hitelezői érdekek jogi védelme, különös tekintettel a csődeljárásra és kényszertörlési eljárásra

| Szám: 2023/II |
Aktuális, Tanulmányok | Szerző: Ambrózi Miklós - Balladik András

Az üzleti életben egyre nagyobb számban vesznek részt a jogi személyek, melyek önálló jogalanyisággal rendelkeznek, azaz jogaik és kötelezettségeik lehetnek. Az ehhez fűződő előnyök mellett azonban komoly visszaélésekre is lehetőséget ad a jogi személyiség, egyes esetekben a megtérülés és a felelősségre vonás komoly nehézségekbe ütközhet.

pdf_stb

scriptura23ii_ambrozi_balladik | PDF 227KB

Drónok alkalmazása a közigazgatásban

| Szám: 2022/I. |
Tanulmányok | Szerző: Ambrózi Miklós - Balladik András

A pilóta nélküli légi járművek használata az utóbbi években egyre szélesebb embertömegek részére vált elérhetővé. Mint az élet számos területén, itt is megfigyelhetjük a katonai technológia „polgárosodását”, ha úgy tetszik „szelidülését”. Jelen tanulmány elsődleges célja azt bemutatni, hogy a dinamikusan fejlődő dróntechnológiát a közigazgatás mely ágaiban lehet hatékonyan felhasználni.

pdf_stb

scriptura22i_ambrozi_balladik | PDF 200KB