Niklai Dominika Patrícia cikkei

A népoktatás korszerűsítése Magyarországon 1848-1868 között

| Szám: 2016/I. |
Tanulmányok | Szerző: Niklai Dominika Patrícia

A XIX. század második felének politikusai megnyilvánulásaikban mind pozitív, mind negatív értelemben hangoztatták, hogy az állami oktatás már a felvilágosult abszolutizmus korában megvalósult hazánkban. Ezért szükséges, hogy az alábbi tanulmányban a vizsgált korszakon túl annak előzményei is említésre kerüljenek.

pdf_stb

scriptura16i_niklai | PDF 519KB

A közoktatás államosítása Ausztriában a XIX. század második felében

| Szám: 2016/II. |
Tanulmányok | Szerző: Niklai Dominika Patrícia

A XVIII. századi Habsburg Birodalomban az iskolák fenntartásáról a felekezetek
gondoskodtak, majd pár évtizedes megszakítás után - amikor a felvilágosult abszolutista
uralkodók állami felügyeletet valósítottak meg - a XIX. századra ismét erős befolyást nyertek
az oktatás felett. A következőkben célom annak a folyamatnak a bemutatása, melynek során a
XIX. század második felében az Osztrák Császárságban, majd az Osztrák-Magyar Monarchia
osztrák területein az egyházak oktatás feletti befolyását lebontották, így állami oktatást
valósítottak meg.

pdf_stb

scriptura16ii_niklai | PDF 588KB