Hoppár Kíra cikkei

Az állami büntetőhatalom kezdetei az antik Rómában

| Szám: 2016/II. |
Tanulmányok | Szerző: Hoppár Kíra

A római jog leginkább kimunkált része kétséget kizáróan a római magánjog, ezért nem
meglepő, hogy a jogászi köztudat e két fogalmat rendszerint azonosítja egymással. Mivel az
általános irodalmi felfogás szerint az ókori Róma magánjoga az európai jogrendszerek alapja,
a római büntetőjog jelentőségének vizsgálatával jóval kevesebben foglalkoztak, holott az
éppúgy megérdemelné az utókor elismerését, mint a magánjog.

pdf_stb

scriptura16ii_hoppar | PDF 762KB