Szentes Dalma cikkei

A kárfelszámítást befolyásoló tényezőkről I. – A kár- és kockázattelepítés, valamint a felróható károsulti közrehatás

| Szám: 2023/I. |
Reflexió | Szerző: Szentes Dalma

E tanulmány mottóját Ulpianus római jogtudóstól kölcsönöztem, aki a jog parancsaként a következőket fogalmazta meg: „tisztességesen élni, senkinek sem ártani, mindenkinek megadni, ami neki jár”. A kártérítési jogban különösen a középső elem bír jelentőséggel, ezt fejezi ki Polgári Törvénykönyvünk is a károkozás általános tilalmazásával (neminem laedere elve). Ugyanakkor, ha mindenki betartaná a törvényi tilalmat, a kártérítési jogra mint speciális szabályrendszerre nem is lenne szükség a társadalom megfelelő működéséhez.

pdf_stb

scriptura23i_szentes | PDF 328KB