Kis Rebeka cikkei

Gondolatok a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésről a magyar büntetés-végrehajtási rendszer tükrében

| Szám: 2023/II |
Tanulmányok | Szerző: Kis Rebeka

A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta hazánkat a Magyar László kontra Magyarország ügyben, kimondva a hazánk által is elfogadott és törvényben kihirdetett Emberi Jogok Európai Egyezményének megsértését. Az egyezmény sérelmét egy olyan intézményre alapozta, amely számos társadalmi és jogi vita alapját képezi. A halálbüntetés eltörlését követően ugyanis a magyar büntetőjogi szankciórendszer legsúlyosabb büntetése a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés (továbbiakban: TÉSZ) lett.

pdf_stb

scriptura23ii_kis | PDF 224KB

A praetori jogfejlesztés eredményei a dologi jog körében

| Szám: 2023/I. |
Reflexió | Szerző: Kis Rebeka

A Római Birodalomban a preklasszikus kor évtizedeiben gyökeres társadalmi-gazdasági változás ment végbe. A hódítások következtében a birodalom területe jelentősen megnövekedett, mely során idegen területek bekebelezésére is sor került. Ez vezetett ahhoz, hogy az idegen befolyás hatására gyökeres változások mentek végbe mind a jog területén, mind pedig a gazdasági struktúrában.

pdf_stb

scriptura23i_kis | PDF 342KB