Lapszámok

Emberi vagy embertelen jogok? A Dublini rendelet a migrációs válság tükrében

| Szám: 2023/II |
Aktuális, Reflexió | Szerző: Balogh Márton

Az Európai Unió menekültjoga az elmúlt egy évtizedben történetének legkomolyabb megpróbáltatásain esett át. Jelen reflexióm célja bemutatni az európai menekültügyi politika fontosabb állomásait, különös tekintettel a 2014-ben kezdődő és a 2015-ös évben tetőző migrációs válságra, valamint az Európa-szerte alkalmazott Dublini rendelet alkalmazási nehézségeire.

pdf_stb

scriptura23ii_balogh | PDF 216KB

A szülői felügyelet rendezése iránti perek – a közösen gyakorolt és a kizárólagosan gyakorolt szülői felügyelet

| Szám: 2023/II |
Aktuális, Reflexió | Szerző: Berki Vivien

Ha végigtekintünk manapság társadalmunkon, észrevehetjük, hogy megváltozott a családról alkotott kép. Míg egy száz éve még evidensnek számított, hogy az emberek házasságot kötnek, majd gyereket vállalnak, a jelenkorban ez már egyre ritkábbá válik, illetve egyre több gyereke születik olyan pároknak, akik nem állnak házasságban egymással.

pdf_stb

scriptura23ii_berki | PDF 169KB

A kínvallatás

| Szám: 2023/II |
Aktuális, Reflexió | Szerző: Magyar Kata

A büntetőeljárás egyik sarkalatos pontja az igazság feltárása, hiszen a felderített történeti tényállástól függ – amennyiben az a valóságnak megfelelően megállapítható – a büntetőjogi felelősség érvényesíthetősége, az azon alapuló büntetéskiszabás mértéke, valamint az ítélet jogszerű és igazságos volta. A valóság helyes megismerését, a materiális igazság feltárását számos bizonyítási eszköz segítheti, melyek közül kiemelendő a terhelt vallomása. Az adott bűncselekmény feltételezett elkövetője szolgáltathatja ugyanis a legmérvadóbb és leginkább hitelt érdemlő tényeket, információkat a múltbéli események rekonstruáláshoz.

pdf_stb

scriptura23ii_magyar | PDF 199KB

A modern tengerjog történeti előképei – kalózkodás régen és ma

| Szám: 2023/II |
Aktuális, Reflexió | Szerző: Miklai Kamilla Rózsa

Az emberiség történetében a tengerek mindig is fontos szerepet játszottak, legyen szó kereskedelemről, hajózásról vagy erőforrások kiaknázásáról. A tengerjog kifejezetten ezen területek szabályozásával foglalkozik, és alapvetően hozzájárul a nemzetközi közösség békéjéhez, fenntartható fejlődéséhez és a tengeri erőforrások méltányos használatához. Ezen belül is külön figyelmet érdemel a tengerjog kalózokkal összefüggő szerepe.

pdf_stb

scriptura23ii_miklai | PDF 185KB

A személyiségi jogok megsértése szankcióinak érvényesítése a polgári perben – különös tekintettel a sajtóhelyreigazítás iránt indított perekre

| Szám: 2023/II |
Aktuális, Reflexió | Szerző: Soltész Evelin

A személyiségi jogok megsértéséből fakadó polgári jogi perek az elmúlt időszakban különösen nagy hangsúlyt kaptak mind a média és a közérdeklődés, mind pedig a joggyakorlatban felmerült kérdések szempontjából. A kutatásom célja ismertetni a személyiségvédelem általános kereteit, a személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos szankciókat, a kapcsolódó pereket, dolgozatom fő témáját pedig a sajtó-helyreigazítás iránti per képezi, annak sajátosságai, joggyakorlata, jogalkalmazási kérdései és esetleges joghézagjai.

pdf_stb

scriptura23ii_soltesz | PDF 219KB

A fiatalkorúak helyzete hat ország büntetőjogában

| Szám: 2023/II |
Aktuális, Reflexió | Szerző: Ványik Paszkál Adrián

A fiatalkorúakra vonatkozó szabályozás már több évszázada jelentős kérdése a büntetőjognak, de az utóbbi évtizedek változásai talán még nagyobb jelentőséget adnak ennek a kérdésnek. A tömegkommunikáció meghatározó szerepe, a társadalmi kirekesztettség, az instabilitás és biztonságérzet-deficit irányába ható gazdasági folyamatok, a „társadalmi olló” egyre szélesebbre nyílása, a korábban elfogadott morális értékek felbomlása, illetve az érdekalapú prioritások számtalan, eddig nem tapasztalt kihívás elé állítják nem csak a büntetőjogi és kriminológiai, de valamennyi társadalomtudományi diszciplínát.

pdf_stb

scriptura23ii_vanyik | PDF 242KB

Krónika

| Szám: 2023/I. |
Krónika | Szerző: ÓNSZ Elnökség

A 2022/2023-as tanév tavaszi szemesztere szakmai- és csapatépítő programokban, versenyeredményekben, tudományos publikációkban volt gazdag. Az előző félévhez hasonlóan a mostani is leginkább az Országos Tudományos Diákköri Konferencia köré épült, melyen rendkívül sok szép eredmény született, így szakkollégistáink egyéni versenyeredményeivel is büszkélkedhetünk.

pdf_stb

scriptura23i_kronika | PDF 90KB

A gyermekek sérelmére elkövetett emberkereskedelem és kerítés bűntettének vizsgálata a bírói gyakorlat tükrében

| Szám: 2023/I. |
Tanulmányok | Szerző: Berki Vivien

A nemi erkölcs elleni bűncselekmények szabályozására a jogalkotó az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektetett, különösképpen azokra az esetekre, amelyekben gyermekek is szerepelnek. A gyermekek a társadalom olyan rétegébe tartoznak, amelyet a jogalkotó intézkedéseivel tudatosan és következetesen próbál megóvni annak érdekében, hogy egészséges fejlődésüket biztosítva legyen.

pdf_stb

scriptura23i_berki | PDF 420KB