Lapszámok

A római jogi haszonélvezet tárgya, sajátos fejlődéstörténetének tükrében

| Szám: 2016/II. |
Tanulmányok | Szerző: Vajdai Anita

A római jogi haszonélvezet, a témakörben született számos tanulmány és kutatás ellenére is sok
megválaszolatlan kérdést vet fel.
Tanulmányomban a jogintézmény egy elsőre meglehetősen egyértelműnek és
tisztázottnak tűnő aspektusával, a haszonélvezeti jog tárgyával foglalkozom.
A haszonélvezet kialakulásának körülményein, fejlődéstörténetén és definícióján
keresztül igyekszem bemutatni, hogy a haszonélvezeti jog tárgya, az azt alkotó, haszonélvezőt
megillető jogosultságok rendszere a jogirodalomban általánosan elfogadottnál valójában sokkal
kiterjedtebben és árnyaltabban vizsgálandó.

pdf_stb

scriptura16ii_vajdai | PDF 569KB