Tanulmányok

Az MNB szankcionálási tendenciája, a pénzforgalmi szolgáltatások

| Szám: 2019/II. |
Tanulmányok | Szerző: Breszkovics Botond

A pénzügyi felügyelet effektív és eredményes ellátása garanciális kérdés. Globális szinten a felügyeleti modellek differens megjelenése a pénzügyi piac eltérő megközelítéséből ered. Ez alapján megkülönböztethetünk egymástól tradicionális, funkcionális, „ikertorony” (twin peaks) és integrált felügyeletet. Magyarország vonatkozásában ez utóbbi mérvadó, mely alapján az összes szektor tekintetében a felügyeletet egyetlen hatóság látja el.

pdf_stb

scriptura19ii_breszkovics | PDF 161KB

A köztársasági elnök szerepe különleges jogrend idején

| Szám: 2019/II. |
Tanulmányok | Szerző: Fuchs Vivien

Az államfőt minden állam különböző feladat-és hatáskörrel ruházza fel, amely az adott állam politikai berendezkedésétől függ. Magyarország államformáját tekintve köztársaság, ebből adódóan az államfői tisztséget a köztársasági elnök tölti be, aki semleges hatalomként van jelen, a demokratikus államszervezet őreként definiálja jogállását a szakirodalom és az Alaptörvényünk is. Tanulmányomban a magyar államfő, a köztársasági elnök azon hatáskörével és ehhez kapcsolódóan feladatkörével kívánok foglalkozni, amely a különleges jogrend idején áll fenn.

 

pdf_stb

scriptura19ii_fuchs | PDF 276KB

Az Európai Unió visszafogadási egyezményei: eredmények és kihívások

| Szám: 2019/II. |
Tanulmányok | Szerző: Nezdei Mirabella Kitti

A migráció kérdésköre hosszú ideje élénken foglalkoztatja a szakirodalmat és a közvéleményt egyaránt. Természetesen nincs ez másképp az Európai Unióval és a tagállamokkal kapcsolatban sem, hiszen komoly belbiztonsági kockázatot jelent az, ha nagyszámú illegális migráns lép az Unió tagállamainak területére. 2015-től ez a kockázat jelentősen megnőtt, hiszen korábban soha nem látott migrációs hullám érte el Európát, ezzel együtt pedig fény derült mind a külső határokkal, mind pedig a migrációval kapcsolatos uniós szakpolitikák hiányosságaira.

pdf_stb

scriptura19ii_nezdei | PDF 250KB

Az i-választás lehetőségei Magyarországon az észt modell tükrében

| Szám: 2019/II. |
Tanulmányok | Szerző: Petrovits Roberto

Az elektronikus választási rendszerek változatai a világ számos pontján elterjedtek. Az International IDEA nemzetközi szervezetként a kutatók sokasága által biztosított elméleti alapra építve csoportosította is e rendszereket. A megoldások elkülönítése abban áll, hogy a választópolgár szavazatát ellenőrzött környezetben (helyben – on site) vagy nem ellenőrzött környezetben (távol – off-site/remote) adja-e le. A helyben történő választások esetén az egyes infokommunikációs eszközök funkciója eltért, azonban a környezet kontrollált, azt az ezzel megbízott tisztviselők ellenőrzésük alatt tartják, míg a távoli rendszerek esetén a választás helyszíne a választópolgár kívánalma szerinti hely, és főszabály szerint az az interneten keresztül zajlik.

 

pdf_stb

scriptura19ii_petrovits | PDF 244KB

A közigazgatási bíráskodás fejlődési modelljei, illetve a magyar közigazgatási bíráskodás története

| Szám: 2019/II. |
Tanulmányok | Szerző: Schubert Bálint

Magyarországon, a 2018. december 12-én elfogadott 2018. évi CXXX. törvény hosszú idő után rendelkezett a közigazgatási bíráskodás visszaállításáról. Az akkori tervek szerint 2020. január 1-től felálló közigazgatási törvényszékekkel kapcsolatosan számos kérdés (és vélemény) merült fel a magyar a jogászi társadalomban és a magyar sajtó köreiben is. Ezen kérdések között a politikai töltetűek mellett megjelentek olyanok is, minthogy egyáltalán szükséges-e újra különálló közigazgatási bírósági szervezet létrehozása, illetve, hogy a létrejövő nyolc közigazgatási törvényszék képes lesz-e megfelelően, a jogállamiság szempontjait maga előtt tartva ellátni feladatait?

pdf_stb

scriptura19ii_schubert | PDF 167KB

Dublini Rendszer Reformjának Szerepe a Közös Európai Menekültügyi Rendszer Megújításában

| Szám: 2019/II. |
Tanulmányok | Szerző: Szijártó István

Az Európai Unió menekültügyi politikája 1992-től, létrehozásától napjainkig jelentős fejlődésen ment keresztül, ami egy egységesebb, hatékonyabb és a menekültek és nemzetközi védelmet igénylők számára nagyobb védelmet biztosító rendszer irányába mutat. 1999-ben az Amszterdami Szerződés megteremtette a Közös Európai Menekültügyi Rendszer (a továbbiakban: KEMR) jogalapját, amely jelenleg, a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után a második fázisban van.

pdf_stb

scriptura19ii_szijarto | PDF 181KB

A perszonalizált marketing és az európai adatvédelmi rendelet


Napjainkban a közösségi média térhódítása nagymértékben befolyásolja többek között a vásárlási és szociális viselkedésünket, amelynek egyaránt vannak pozitív és negatív hozadékai is. Anélkül, hogy állást foglalnánk, egy dolgot biztosan kijelenthetünk: a technológiai fejlődés részeként létrejött közösségi média platformok stabil és meghatározó jelenségként formálják az életünket.

pdf_stb

scriptura19i_bekesibreszkovicsfuchsmolnar | PDF 338KB

Közösségi finanszírozási formák szabályozási tendenciái

| Szám: 2019/I. |
Tanulmányok | Szerző: Breszkovics Botond

A XXI. század modern technológiája, különösen az internet alapú szolgáltatások elterjedése az új forrásgyűjtési módok kialakulását eredményezték. Ezek közül is kiemelkedik népszerűségével a széles tömegeket elérő közösségi finanszírozás (crowdfunding-CF).

pdf_stb

scriptura19i_breszkovics | PDF 337KB