Lapszámok

A közigazgatási bíráskodás fejlődési modelljei, illetve a magyar közigazgatási bíráskodás története

| Szám: 2019/II. |
Tanulmányok | Szerző: Schubert Bálint

Magyarországon, a 2018. december 12-én elfogadott 2018. évi CXXX. törvény hosszú idő után rendelkezett a közigazgatási bíráskodás visszaállításáról. Az akkori tervek szerint 2020. január 1-től felálló közigazgatási törvényszékekkel kapcsolatosan számos kérdés (és vélemény) merült fel a magyar a jogászi társadalomban és a magyar sajtó köreiben is. Ezen kérdések között a politikai töltetűek mellett megjelentek olyanok is, minthogy egyáltalán szükséges-e újra különálló közigazgatási bírósági szervezet létrehozása, illetve, hogy a létrejövő nyolc közigazgatási törvényszék képes lesz-e megfelelően, a jogállamiság szempontjait maga előtt tartva ellátni feladatait?

pdf_stb

scriptura19ii_schubert | PDF 167KB

Dublini Rendszer Reformjának Szerepe a Közös Európai Menekültügyi Rendszer Megújításában

| Szám: 2019/II. |
Tanulmányok | Szerző: Szijártó István

Az Európai Unió menekültügyi politikája 1992-től, létrehozásától napjainkig jelentős fejlődésen ment keresztül, ami egy egységesebb, hatékonyabb és a menekültek és nemzetközi védelmet igénylők számára nagyobb védelmet biztosító rendszer irányába mutat. 1999-ben az Amszterdami Szerződés megteremtette a Közös Európai Menekültügyi Rendszer (a továbbiakban: KEMR) jogalapját, amely jelenleg, a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után a második fázisban van.

pdf_stb

scriptura19ii_szijarto | PDF 181KB

Krónika

| Szám: 2019/I. |
Krónika | Szerző: ÓNSZ Elnökség

Az Óriás Nándor Szakkollégium a 2018/2019-es tanév tavaszi szemeszterét is igyekezett minél több szakmai és közéleti programmal megtölteni. A tavaszi felvételi eljárásunk során számos új taggal bővültek a tagozatok. Ez volt az első olyan időszak, amikor az érdeklődők már az új Felvételi Szabályzat alapján adhatták be a jelentkezésüket. A Bűnügyi Tagozatba Rengel Dóra, a Közjogi Tagozatba Kappel Gergely, Puskás Tamás és Lukács Viktória, az Elméleti-történeti Tagozatba pedig Simon Soma és Móczi Korina nyertek felvételt.

pdf_stb

scriptura19i_kronika | PDF 266KB

Aktív és piacképes állampolgár és jogász a XXI. században – egy év a Nemzeti Tehetség Program tükrében

| Szám: 2019/I. |
Kitekintő | Szerző: Békési Gábor és Nezdei Mirabella Kitti

Kevés örömtelibb dolog van egy szervezet életében, mint amikor annak tagjai közös erővel és még nagyobb kitartással, szorgalommal haladnak a kitűzött cél felé. Úgy gondoljuk, hogy az Óriás Nándor Szakkollégium a 2018-2019-es tanévben irigylésre méltó módon haladt előre ennek érdekében.

pdf_stb

scriptura19i_bekesinezdei | PDF 265KB

A perszonalizált marketing és az európai adatvédelmi rendelet


Napjainkban a közösségi média térhódítása nagymértékben befolyásolja többek között a vásárlási és szociális viselkedésünket, amelynek egyaránt vannak pozitív és negatív hozadékai is. Anélkül, hogy állást foglalnánk, egy dolgot biztosan kijelenthetünk: a technológiai fejlődés részeként létrejött közösségi média platformok stabil és meghatározó jelenségként formálják az életünket.

pdf_stb

scriptura19i_bekesibreszkovicsfuchsmolnar | PDF 338KB

Közösségi finanszírozási formák szabályozási tendenciái

| Szám: 2019/I. |
Tanulmányok | Szerző: Breszkovics Botond

A XXI. század modern technológiája, különösen az internet alapú szolgáltatások elterjedése az új forrásgyűjtési módok kialakulását eredményezték. Ezek közül is kiemelkedik népszerűségével a széles tömegeket elérő közösségi finanszírozás (crowdfunding-CF).

pdf_stb

scriptura19i_breszkovics | PDF 337KB

A joggal való visszaélés tilalmának elméleti és gyakorlati tapasztalatai a munkaviszonyban

| Szám: 2019/I. |
Tanulmányok | Szerző: Farkas Szabolcs László

Visszaél-e a jogával a munkáltató, ha úgy válik meg alkalmazottjától, hogy a felmondás indoka ugyan megfelel a Munka Törvénykönyvében támasztott világosság, valóság és okszerűség követelményének, de a háttérben húzódó valódi indok maga a bosszú? Mit tehet a sérelmet szenvedett fél, ha a munkáltatói intézkedés látszólag megfelel a jogszabályoknak, de a joggyakorlása rendeltetésellenes?

pdf_stb

scriptura19i_farkas | PDF 287KB

A szuicid magatartások büntetőjogi értékelése a tradicionális és a hatályos magyar jogban

| Szám: 2019/I. |
Tanulmányok | Szerző: Fuchs Vivien és Kutnyánszky Luca

Tanulmányunkban az öngyilkosságban közreműködést, mint önálló bűncselekményt vizsgáljuk, illetve a tényállással kapcsolatban felmerülő dogmatikai kérdéseket tekintjük át. Először is azt kell megvizsgálni, mit nevezünk szuicid magatartásnak. A szakirodalom úgy tartja 3 feltétel együttes fennállása esetén beszélhetünk róla.

pdf_stb

scriptura19i_fuchskutnyanszky | PDF 291KB