Tanulmányok

Az európai kék kártya rendszer és kihívásai

| Szám: 2018/I. |
Tanulmányok | Szerző: Nezdei Mirabella Kitti

Napjainkban a migráció élénken foglalkoztatja a közvéleményt. Amikor az ember a „migráns” szót hallja, –először az jut eszébe, aki ellenőrzés, papírok nélkül próbál meg átjutni a határokon: az, akit illegális bevándorlónak tekint a jog. Fontos azonban megjegyezni, hogy a migrációnak nem csak ez – az illegális – fajtája létezik, beszélhetünk legális migrációról is.

pdf_stb

scriptura18i_nezdei | PDF 311KB

Radikalizáció az online térben

| Szám: 2018/I. |
Tanulmányok | Szerző: dr. Nagy Melánia

Az elmúlt évek eseményei egyértelműen sokkolták a társadalmat. Egy új típusa jelent meg a terrorizmusnak, melynek áldozati köre az egész világra kiterjed. A támadások kiszámíthatatlansága, a véletlenszerű áldozati csoportok sokasága képezte azt a félelemfaktort, amelynek legyőzésére az országok biztonságpolitikai szekcióinak vállalkozniuk kellett.

pdf_stb

scriptura18i_nagy | PDF 307KB

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának korlátozó intézkedései a terrorizmus elleni küzdelemben

| Szám: 2018/I. |
Tanulmányok | Szerző: Molnár Kata

A 20. század végétől a terrorcselekmények megsokszorozódása figyelhető meg, amely napjainkra az egész világot fenyegető veszéllyé vált. A terrorizmus jelensége ma már a nemzetközi közösséget, mint egészet érintő komoly probléma, így a nemzetközi béke és biztonság veszélyeztetésének visszaszorítására, megszüntetésére kötelezettséget vállalt Egyesült Nemzetek Szervezete (továbbiakban: ENSZ), fő szervei útján több módon is tesz lépéseket a terrorizmus elleni globális fellépés érdekében.

pdf_stb

scriptura18i_molnar | PDF 414KB

Az államfői kivételes hatalom a weimari köztársaság időszakában

| Szám: 2018/I. |
Tanulmányok | Szerző: Molnár Bálint

Az első világháborút követően vesztes Németország a békeszerződés után a szociáldemokrata irányultságú parlamentáris demokrácia létrehozására törekedett, amelynek eszköze az Ideiglenes Birodalmi hatalomról szóló 1919. évi február 10. törvény. Ennek hatására 1919. augusztus 11-én megszületett az új alkotmány.

pdf_stb

scriptura18i_molnar | PDF 350KB

A jogos védelem határai, avagy milyen keretek között tekinthető jogszerűnek a védekezés a ránk támadóval szemben

| Szám: 2018/I. |
Tanulmányok | Szerző: Iglódi Viktória

Témaválasztásom indokául szolgált, hogy véleményem szerint a jogos védelem határainak megállapítása sokrétű problémát jelent. Ha a jog túlzottan megengedő, könnyen visszaélhetnek vele, és akár egy offenzív jellegű cselekmény is mentesítést nyerhet a jogos védelemre való hivatkozással. Ha pedig szűkkörűen értelmeznénk a jogintézményt, az nem lenne alkalmas a törvényi rendeltetésére, vagyis arra, hogy a megtámadott elháríthassa az ellene indított támadást, ha az állami szervek nem tudnak eleget tenni ezen kötelezettségüknek.

pdf_stb

scriptura18i_iglodi | PDF 331KB

A fiatalkorúak anyagi jogi szabályozásának egyes kérdései

| Szám: 2018/I. |
Tanulmányok | Szerző: Fuchs Vivien

A fiatalkorúak megítélése az idők során folyamatosan változott, egészen a 20. századig. Innen kezdődően egységesedett valamelyest a szabályozás. A korcsoporttal kapcsolatban állandó jellegű viták folynak manapság is, viszont ezek a leginkább két-három gócpont köré csoportosulnak.

pdf_stb

scriptura18i_fuchs | PDF 381KB

Az ún. „helyben járás” dilemmái – munkáltatói felelősségi kérdések a közalkalmazottak téves besorolásának témaköréből

| Szám: 2018/I. |
Tanulmányok | Szerző: dr. Bergendi-Rácz Diána

A közalkalmazottak kinevezése során sok esetben történik a munkáltató részéről tévedés a besorolás tekintetében. Az esetek döntő többségében a hibát azonnal, vagy a kinevezéstől számított rövid idő belül a munkáltató korrigálja a közalkalmazott kinevezésében és megszünteti ezáltal a jogellenes állapotot. A tanulmány fő kérdése, hogy melyek azok az okok illetve meg nem tartott jogszabályi rendelkezések, alapelvek, amelyek nem vagy téves ismeretével előfordul a hibás besorolás.

pdf_stb

scriptura18i_bergendi_racz | PDF 401KB

Az ittasság büntetőjogi megítélése a kormányzósértés tükrében

| Szám: 2018/I. |
Tanulmányok | Szerző: Békési Gábor

Ittasság és kormányzósértés. Ezen szavakat olvasván óhatatlanul eszünkbe jut Jaroslav Hasek: Svejk, egy derék katona kalandjai a világháborúban c. regénye. Való igaz, abban felségsértésről van szó, de ki ne emlékezne arra a jelenetre, amikor Bretschneider úr, az államrendőrség civil ruhás detektívje, Svejk zagyvaságai után Palivec urat is letartóztatja, amiért megemlítette, hogy a falon korábban császár őfelségéről elhelyezett képet leszarták a legyek.

pdf_stb

scriptura18i_bekesi | PDF 299KB